Bases legals i política de protecció de dades

 

"D'acord amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Gloria Sanz Bartes con NIF 36933804J i domicili social situat a CARRER BERGA, 34 08012 BARCELONA, amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, ESCOLA DE BALL BARCELONA TORREMADÉ-SANZ 
informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

 

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.

 

ESCOLA DE BALL BARCELONA TORREMADÉ-SANZ informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ESCOLA DE BALL BARCELONA TORREMADÉ-SANZ es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

 

D'acord amb els drets que li confereix l'la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic INFO@ESCOLADEBALLBARCELONA.COM.

Amb l'enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de ESCOLA DE BALL BARCELONA TORREMADÉ-SANZ